Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci dr hab. Jarosława Moszczyńskiego, współpracującego z Uczelnią Łazarskiego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Profesor był wiceprezesem i członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wybitnym specjalistą w zakresie kryminalistyki. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi raz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pan Profesor był autorem wielu publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz kryminalistycznych. Szczególnie cenione były Jego publikacje poświęcone daktyloskopii.

Bliskim p. Profesora składamy w imieniu całej społeczności naszej uczelni wyrazy najszczerszego współczucia i głębokiego żalu.