Publikacja: | CKP /

Oferta Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego została właśnie wzbogacona o kierunki „Logopedia” oraz „Neurologopedia”, które skupione są w Akademii Skutecznej Komunikacji.

„Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba osób z zaburzeniami mowy ciągle wzrasta, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ostatnio zrealizowane badania własne wskazują na występowanie zaburzeń mowy nawet u  70 – 80% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz u 60% młodzieży. Niestety zatrudnienie logopedów i neurologopedów w placówkach oświatowych i medycznych wciąż nie pokrywa zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc. Natomiast wzrasta popyt na tworzenie prywatnych gabinetów logopedycznych, neurologopedycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których specjaliści zajmują się już nie tylko korekcją prostych zaburzeń mowy, a także prowadzą specjalistyczną diagnozę i terapię neurologopedyczną dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osób dorosłych po udarach mózgu i z chorobami neurodegeneracyjnymi” – mówi dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska, kierownik studiów podyplomowych „Logopedia” oraz „Neurologopedia” realizowanych na Uczelni Łazarskiego.

Studia „Logopedia” umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych. Program daje możliwość nauki od wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Kadra wykładowców to bowiem eksperci z całej Polski, reprezentujący różne szkoły logopedii. Uczelnia organizuje również słuchaczom praktyki.

Program kierowany jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, a szczególnie osób kończących studia polonistyczne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, aktorskie, dziennikarskie, które interesują się zaburzeniami komunikacji językowej, zarówno w mowie jak i w piśmie. Oferta może też zainteresować rodziców, pragnących świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci, czy też osoby, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy, aby wykorzystywać je w różnych sferach (osobistych i zawodowych). Studia mogą także stanowić bazę teoretyczno-praktyczną dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalizacyjne z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju czy logopedii medialnej.

Oprócz tradycyjnych wykładów na Uczelni, kształcenie realizowane jest także poprzez platformę internetową wiodącego portalu „Forum logopedy”, doskonalącego kompetencje logopedów praktyków, poprzez nagrane przez naszych wykładowców filmy instruktażowe oraz scenariusze diagnozy i terapii logopedycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu i wykorzystaniu innowacyjnych oraz skutecznych metod kształcenia opartych na zasobach portalu, możliwa jest realizacja wymaganej liczby godzin kształcenia w sposób bardziej elastyczny – przy mniejszej ilości zjazdów.

Studia „Neurologopedia” to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku pracy jeżeli chodzi o specjalistów z zakresu neurologopedii. Zapotrzebowanie na ten zawód związane jest chociażby z postępującymi chorobami cywilizacyjnymi (udary, choroby neurodegeneracyjne mózgu), starzejącym się społeczeństwem czy deficytami rozwojowymi dzieci.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej. Program umożliwia podniesienie kwalifikacji, które pozwolą w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń pochodzenia mózgowego mowy u dzieci i dorosłych. Studia są też okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Studia „Neurologopedia” są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia logopedyczne zdobyte podczas podyplomowych studiów logopedycznych lub na specjalności logopedycznej na studiach magisterskich. Program zapewnia niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej. Uczelnia umożliwiaja również praktyczną naukę zawodu podczas praktyk organizowanych przy weekendach zjazdowych. Absolwent kierunku ma prawo posługiwania się tytułem „neurologopeda” w placówkach ochrony zdrowia, innych placówkach oraz w praktyce prywatnej.

Studia „Logopedia” trwają 4 semestry (około 620 godzin) i będą się odbywały w formie tradycyjnej i z włączeniem praktycznej platformy internetowej „Pracownia logopedy” co ograniczy ilość zjazdów, natomiast studia „Neurologopedia” trwają 2 semestry (około 285 godzin). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele. Praktyki będą planowane w piątki lub poniedziałki przy weekendach zjazdowych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem studiów „Logopedia” oraz „Neurologopedia” TUTAJ.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Aplikuj już dziś: aplikuj on-line.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.