Publikacja: | CKP /

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na specjalistyczne kursy, obejmujące poszczególne obszary z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Ukończenie cyklu szkoleń umożliwia uzyskanie dyplomu MBA w ochronie zdrowia.

Studia MBA w ochronie zdrowia zostały opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Ukończenie cyklu szkoleń otwiera drogę do uzyskania dyplomu MBA w ochronie zdrowia. Po zrealizowaniu 3 wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Takie rozwiązanie, pozwala każdemu ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami i planami.

Już 18 listopada 2017 r. rozpocznie się kurs w ramach modułu podstawowego, na który zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem dyplomu MBA w ochronie zdrowia. To dobry moment, aby rozpocząć pełny cykl szkoleń.

W kolejnym etapie słuchacze będą mogli wybrać 3 specjalistyczne kursy pośród 5 propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

Program MBA w ochronie zdrowia skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl