Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

W związku z sytuacją związaną z wirusem Covid-19 i czasowego ograniczenia bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami wprowadzamy zdalny sposób realizacji zajęć dydaktycznych do momentu przywrócenia decyzją Rektora tradycyjnych form kształcenia.

Wybór formy pracy zdalnej ze studentami należy do indywidualnej decyzji prowadzącego.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zajęć będą na bieżąco przekazywane przez wykładowców drogą mailową lub poprzez portal e-uczelnia.