Publikacja: | CKP / Aktualności /

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19 i czasowym zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego wprowadza zdalny sposób realizacji studiów podyplomowych.

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie kształcenia za pomocą narzędzi on-line, będą na bieżąco przekazywane Słuchaczom przez Wykładowców drogą mailową lub poprzez platformę Wirtualna Uczelnia CKP.

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Uczelni, dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego również działa zdalnie – prosimy o kontaktowanie się z dziekanatem za pośrednictwem korespondencji mailowej: dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na teren Uczelni Łazarskiego mogą wejść tylko wyznaczeni pracownicy administracyjni oraz naukowi.