Publikacja: | Online / Aktualności /

W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 zimowa sesja egzaminacyjna na Uczelni Łazarskiego będzie odbywała się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, w zależności od decyzji podjętych przez poszczególne wydziały.

Wydział Prawa i Administracji w nadchodzącej sesji organizuje egzaminy co do zasady w formie zdalnej, przy czym na wniosek niektórych wykładowców część egzaminów organizowana będzie w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Wykaz przedmiotów wraz z formą zaliczenia został przekazany studentom drogą mailową.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale także z uwagi na dużą liczbę studentów zagranicznych przebywających poza granicami kraju, egzaminy będą miały charakter hybrydowy. Każdemu wykładowcy zostanie zapewniona sala, w której może przeprowadzić egzamin w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, ale ostatecznie to prowadzący zajęcia decyduje, jaką formę będzie miał egzamin. Wszelkie informacje dotyczące egzaminów studenci otrzymują bezpośrednio od wykładowców.

W ramach sesji na Wydziale Medycznym zaliczenia i egzaminy prowadzone będą również w dwóch formach – stacjonarnie oraz on-line. Przy zaliczeniu lub egzaminie prowadzonym na terenie Uczelni:

  • Studenci z każdego roku podzieleni zostaną na grupy i przebywać będą w salach z zachowaniem odpowiednich odległości.
  • Studenci w salach będą musieli mieć założone maski.
  • Studenci w każdym tygodniu przed dopuszczeniem do udziału w sesji będą badani na Covid-19.

Studenci z pozytywnym wynikiem nie będą dopuszczeni do zaliczenia lub egzaminu na terenie Uczelni. W takim przypadku studenci będą podchodzić do zaliczenia lub egzaminu w sesji  poprawkowej na prawach pierwszego terminu.

W kwestiach dotyczących szczegółów organizacji sesji egzaminacyjnej prosimy o kontakt z właściwymi wydziałami.