Publikacja: | Konferencje/debaty / Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia /

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej - konferencja prasowa połączoną z debatą ekspercką.