Publikacja: | Aktualności / CKP /

Zapraszamy na cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia.

Kursy z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stanowią odpowiedniki modułów specjalistycznych programu MBA w ochronie zdrowia. Studia te zostały bowiem opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Ukończenie pięciu szkoleń umożliwia uzyskanie dyplomu MBA w ochronie zdrowia. Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych,
  • Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. 

Szkolenia można także realizować niezależnie od programu MBA. Aktualnie trwa rekrutacja na kurs Prawo ochrony zdrowia, który rozpocznie się 17 października.

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych, ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. 

Szkolenie Prawo ochrony zdrowia skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną zdrowia, a także osób planujących rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony  zdrowia. W trakcie kursu możliwe będzie także zapoznanie się ze strukturą i prawnymi determinantami tworzenia oraz funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 10 października i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl