Publikacja: | CKP / Aktualności /

Wzbogacenie oferty Akademii Skutecznej Komunikacji podyktowane jest rosnącymi potrzebami rynku pracy, jeśli chodzi o specjalistów z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju. Deficyty w zawodach z tego obszaru wiążą się z częstymi przedwczesnymi narodzinami dzieci, rosnącą liczbą dzieci urodzonych z deficytami rozwojowymi czy chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak udary i zawały mózgu, a także starzeniem się społeczeństwa.

Celem studiów Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej. Absolwenci zyskują wiedzę konieczną do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Podczas trzysemestralnych studiów słuchacze uzyskują także dodatkowe certyfikaty z metod wspierających terapię.              

W toku studiów poruszane są m.in. zagadnienia takie jak: podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej, innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną, specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie, wczesne wspomaganie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową czy wadą wzroku.

Studia trwają trzy semestry i obejmują zarówno wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia, jak i praktyki.

Program adresowany jest do osób po studiach magisterskich ze specjalnością z logopedii lub po studiach podyplomowych z tego zakresu. Studia stanowią odpowiedź na zapytania kierowane przez naszych absolwentów i kandydatów na studia podyplomowe.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji oraz szczegółowy program studiów można znaleźć TUTAJ.

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rekrutacyjny.