Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Konferencje/debaty / Nauka / Instytut Studiów Interdyscyplinarnych /

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Sztuka rozmowy podstawą diagnozy" odbędzie się 10-11.04.2015 w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Sztuka rozmowy podstawą diagnozy"

Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe "Komunikacja w Opiece Medycznej" przy KiK Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK.

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkim Uczelni Łazarskiego został partnerem merytorycznym.

Konferencja poświęcona jest komunikacji między lekarzem a pacjentem, która stanowi istotnie ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywaja lub udoskonalają umiejętności budowania relacji ora zprawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacj personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje zdrowotne.

W programie znajdują się 4 bloki tematyczne:

  • Komunikacja z pacjentem w praktyce klinicznej.a
  • Aspekty prawne w komunikacji medycznej.
  • Znaczenie komunikacji w medycynie z perspektywy pacjenta.
  • Sesja psychoonkologiczna.

Jednym z prelegentów będzie mgr Maria Libura, dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi naszej uczelni. Wygłosi prezentację: "Społeczne i kulturowe konstrukcje choroby jako bariera w komunikacji.

Oprócz wystąpień wykładowców z uczelni medycznych i prawniczych, w każdym bloku prezentowane będą również prace studentów, doktorantów, młodych naukowców.

Pełny program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Konferencji.

Dołącz także do Wydarzenia na Facebooku!