Publikacja: | CKP / Aktualności /

Akademia Praktyków Prawa skupia aż 9 różnorodnych kierunków skierowanych do osób, które pragną rozszerzać swoje kompetencje w poszczególnych obszarach.

W ramach Akademii Praktyków Prawa oferujemy kierunki:

  • Prawo podatkowe – celem studiów jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości koniecznych do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Ponadto założeniem studium jest przygotowane słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.
  • Legislacja w praktyce – to studia podyplomowe uwzględniające potrzeby pracowników samorządów na co dzień odpowiedzialnych za tworzenie aktów prawnych.
  • Prawo – kompendium wiedzy prawniczej (prawo dla ekonomistów i osób nie posiadających wykształcenia prawniczego) – program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie prawa przez osoby, które nie wykonują zawodów prawniczych.
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję oraz starających się o jej uzyskanie, jak również przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dłużnika lub wierzycieli.
  • Prawo egzekucyjne i windykacja należności – zakres tematyczny studiów obejmuje wszystkie aspekty windykacji sądowej (postępowanie rozpoznawcze, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne) oraz pozasądowej (mediacja, arbitraż, negocjacje).
  • Prawo gospodarcze i karne gospodarcze – program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, prawa papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.
  • Prawo ochrony środowiska – to kompleksowy program w obszarze prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nowego prawa wodnego.
  • Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników – studia przeznaczone są przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych bądź prowadzą spory wynikające z umowy o roboty budowlane. To ciekawa propozycja również dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników urzędów i instytucji zaangażowanych w proces budowlany.

Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy też na Festiwal Rozwoju Kariery – dzień otwarty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, który odbędzie się 14 września. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać m.in. wykładów z zakresu prawa. Więcej informacji: ckp.lazarski.pl/festiwalrozwojukariery/