Publikacja: | Biblioteka /

Firma EBSCO oraz Biblioteka Uczelniana zapraszają do testowania baz medycznych MEDLINE Complete oraz DynaMed, dostęp potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Firma EBSCO oraz Biblioteka Uczelniana zapraszają do testowania baz medycznych MEDLINE Complete oraz DynaMed, dostęp potrwa do 30 czerwca 2020 r.

MEDLINE Complete to największa dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Baza zawiera ponad 2200 aktywnych pełnotekstowych Czasopism. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1916 roku jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.200 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

DynaMed to narzędzie informacji medycznych opartych na dowodach wykorzystywane do pracy z pacjentem. Zaprojektowane, aby dostarczać zapracowanym lekarzom i studentom niezbędnych informacji w najszybszy sposób. Dzięki DynaMed zyskują Państwo dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób. Zyskują Państwo dostęp do wyników badań laboratoryjnych, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Dodatkowo DynaMed zapewnia informacje dla pacjentów oraz linki do pełnych tekstów wykorzystanej literatury.

Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów Uczelni oraz poza Uczelnią dla posiadaczy aktywnego konta bibliotecznego.

Bazy danych Biblioteki Uczelnianej

Wszelkie uwagi na temat przydatności baz prosimy kierować do Władz Wydziału Medycznego lub do Biblioteki (czytelnia@lazarski.edu.pl).