Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny /

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego ma zaszczyt zaprosić studentów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego na wykład „Zapewnienie dostępności produktów leczniczych jako zadanie państwa”, który wygłosi pani dr r. pr. Katarzyna Mełgieś.

 

 

Wykład odbędzie się dnia 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 za pośrednictwem MS TEAMS.

Wystąpienie będzie się koncentrować wokół zagadnień dotyczących publicznoprawnej regulacji związanej z obowiązkiem zapewnienia przez państwo dostępności produktów leczniczych zarówno w perspektywie gwarancji prawa do ochrony zdrowia, jak i bezpieczeństwa farmaceutycznego. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące konstytucyjnoprawnych obligacji adresowanych do władz publicznych w zakresie realizacji tego zadania. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną podstawowe regulacje związane z obrotem produktami leczniczymi obowiązujące w czasach „regularnych”, jak i nadzwyczajnych powodowanych w szczególności skutkami wprowadzenia stanu epidemii Covid-19. W wykładzie padnie też odpowiedź odpowiedź na pytanie, jakie mogą być oczekiwania pacjentów i czy przysługują im jakiekolwiek roszczenia związane z gwarancjami zapewnienia dostępności leków.   

Dr Katarzyna Mełgieś jest radcą prawnym i partnerem w spółce MMP Legal, pracownikiem Katedry Prawa Administracyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalizującym się m.in. w prawie medycznym i farmaceutycznym.

Osoby chętne do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które nie są członkami Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, proszeni są o zgłoszenia do pani dr Angeliki Kurzawy na adres mailowy: angelika.kurzawa@lazarski.pl.

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe