Publikacja: | Aktualności /

Przed rozpoczęciem samodzielnego leczenia pacjenta, student kierunku lekarskiego ma przed sobą wyjątkowo długą drogę do pokonania. Opanowanie i zintegrowanie wiedzy i umiejętności które musi zdobyć przyszły lekarz może wydawać się niekiedy trudnym doświadczenie

Wyzwania z którymi Student kierunku lekarskiego musi się zmierzyć to nie tylko przedmioty z grupy nauk morfologicznych (jak anatomia czy patomorfologia), grupy naukowych podstaw medycyny (jak biologia molekularna czy fizjologia), grupy nauk przedklinicznych (jak mikrobiologia i farmakologia), ale także przedmioty z grupy nauk behawioralnych i społecznych, przygotowujących do rozpoczęcia zajęć na terenie placówek medycznych. Po opanowaniu przedmiotów podstawowych studenci są gotowi do rozpoczęcia kształcenia w ramach „klinik”.

Realizacja zajęć praktycznych na terenie placówek medycznych ma na celu zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu powszechnie występujących schorzeń wśród ludzi, przygotowując go tym samym do wybrania wymarzonej specjalizacji.

Symulacja medyczna to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta.  Podczas zajęć symulowanych jest możliwe powtarzalne realizowanie scenariusza klinicznego z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów, trenażerów oraz udziałem przeszkolonych osób - Standaryzowanych Pacjentów.

 

Standaryzowanymi Pacjentami określamy osoby w różnym wieku, które po odbyciu szkoleń instruktażowych uczestniczą w zajęciach ze studentami, odgrywając przypadki medyczne z danej dziedziny lekarskiej - symulując określone symptomy, odgrywając reakcje lub wydając odpowiednie komunikaty, wcielając się w różne role np. rodzica dziecka chorego czy chorego dorosłego.

Możliwość ćwiczenia scenariuszy na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Wykorzystanie symulacji medycznej nie ma celu zastąpienia kontaktu z pacjentem w czasie szkolenia przeddyplomowego, lecz zapewnia lepsze przygotowanie studentów do takiego kontaktu.

Podczas zajęć z udziałem Pacjentów Standaryzowanych studenci doskonalą umiejętności miękkie: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji.

Niezwykle ważną umiejętnością jest prawidłowe opisywanie historii choroby, umiejętność przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego.

Zajęcia ze Standaryzowanym Pacjentem umożliwiają każdemu  studentowi  przećwiczenie w bezpiecznych warunkach zdobytych wcześniej umiejętności praktycznych, jak również pozwalają na wystandaryzowanie nauczania praktycznego w przedmiotach klinicznych, co jest celem Programu Standaryzowanego Pacjenta.