Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Komunikat Rektora Uczelni Łazarskiego dotyczący prowadzenia zajęć w wersji on-line.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 7/2020 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uczelni Łazarskiego, zwracam uwagę na § 2 ust. 2 tego Zarządzenia. Zgodnie z nim, do dnia 20 marca 2020 r. lub wcześniej, Dziekani (kierownicy jednostek dydaktycznych np. Studium Języków Obcych) ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone w wersji on-line.

Po ogłoszeniu listy wykładów i zajęć dydaktycznych będą więc one nadal prowadzone ale w formie zdalnej.

W razie pytań związanych z procesem dydaktycznym proszę je kierować bezpośrednio do Dziekanatów lub odpowiednich jednostek dydaktycznych np. Studium Języków Obcych.

 

Rektor Uczelni Łazarskiego
Maciej Rogalski