Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności / Konferencje/debaty /

W 2017 r. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, lider w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, obchodzi XX-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano cykl wydarzeń towarzyszących, których zwieńczeniem będzie nadanie pierwszego w historii Uczelni Łazarskiego tytułu doktora honoris causa oraz sesja naukowa poświęcona kondycji etosu zawodów prawniczych.

Dwudniowe uroczystości związane z jubileuszem XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. na Uczelni Łazarskiego.

Centralnym punktem pierwszego dnia obchodów będzie nadanie pierwszego w historii Uczelni Łazarskiego tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Zirk-Sadowskiemu, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, wieloletniemu sędziemu, teoretykowi i filozofowi prawa, wykładowcy akademickiemu.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego realizuje misję Uczelni, którą zgodnie z zamierzeniami jej założyciela jest stworzenie miejsca, gdzie praktyczny wymiar kształcenia i jego międzynarodowy charakter łączą się z etosem pracy i kształtowaniem odpowiedzialności obywatelskiej. Dlatego też właśnie zagadnieniom etosu prawniczego poświęcono jubileuszową konferencję.

Konferencja obejmuje trzy panele poświęcone kolejno: diagnozie współczesnych zagrożeń, refleksji nad kondycją zawodów zaufania publicznego oraz próbom odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam erozja zawodów prawniczych.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy!