Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego znalazła się w gronie zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”.

Elwira Targońska oraz Aleksandra Detyniecka, studentki Wydziału Prawa i Administracji
wraz z 3-osobowym zespołem, otrzymały wsparcie w wysokości 21 000 PLN na realizację projektu
pt. Udział studentów Uczelni Łazarskiego w X International Air Law Moot Court Competition.

Do oceny zostało przekazanych 139 ofert z czego aż 98 zostało zatwierdzonych do finansowania na łączną kwotę 11 868 790,34 PLN.

Celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do finansowania dostępna jest na stronie MNiSW.