Publikacja: | Biblioteka /

Na początku października pracownicy naszej biblioteki, Anna Zielińska i Dagmara Madany, uczestniczyły w Staff Training Week na Universitat de Barcelona. Mogły nie tylko zobaczyć 150-letnią bibliotekę, ale także zbadać rękopisy, inkunabuły i literaturę z okresu 1501-1820!