Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

22 listopada zakończyła się VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorską oraz habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Praca wykładowcy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, dr. Krzysztofa Becka została uznana za jedną z najlepszych.

Dr Krzysztof Beck zdobył wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Waldemara Florczaka, prof. UJ. Warto zaznaczyć, że praca zdobyła także III miejsce w tegorocznym konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę doktorską.

Dr Krzysztof Beck specjalizuje się w dziedzinie ekonomii międzynarodowej. Jest wykładowcą w programie Business Economics i Management Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.

Serdecznie gratulujemy!