Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym po raz dwunasty obroniliśmy pozycję lidera rankingu!

Wydziały prawa poddane zostały ocenie w czterech kategoriach:

  • kadra
  • jakość i warunki kształcenia
  • wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów
  • zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze

Podczas uroczystej gali, która ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbyła się w formule online, przemówienie wygłosiła dr hab. Anna Konert. Dziekan WPiA podkreśliła zaangażowanie kadry, pracowników administracyjnych i studentów w sprawne przejście na zdalny system nauczania w związku z pandemią.
Kategorie, w których zostaliśmy wyróżnieni to przede wszystkim nauka i jakość kształcenia. Trzecim elementem, na który szczególnie zwracamy uwagę, to umiędzynarodowienie, stąd nowości w ofercie studiów także w języku angielskim - Aviation Law and Professional Pilot Licence, Law in Business Management, Law in International Relations  - dodała pani Dziekan.