Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym po raz kolejny obroniliśmy pozycję lidera rankingu!

WPiA już po raz trzynasty stanął na najwyższym stopniu podium w piętnastoletniej historii rankingu. Utrzymanie pozycji lidera to wynik konsekwentnej strategii rozwoju Wydziału.

Wydziały prawa zarówno uczelni publicznych jak i niepublicznych, poddawane były ocenie w czterech kategoriach

  • kadra,
  • jakość i warunki kształcenia,
  • wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów,
  • zdawalność absolwentów na aplikację.

Uczelnia Łazarskiego uzyskała w rankingu łączną ocenę 86,3 punktów.

Więcej szczegółów na ten temat na stronie Dziennika Gazety Prawnej

Jednocześnie osoby zainteresowane studiami zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów naszej Uczelni.