Publikacja: | Aktualności / Wydział Medyczny /

Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę pozytywną.

Tylko cztery polskie uczelnie medyczne otrzymały oceny wyróżniające Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego znalazł się w czołówce razem z uniwersytetami medycznymi z Lublina, Poznania i Warszawy.

Jako jedna z niewielu uczelni w Polsce uzyskaliśmy ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w pełni umożliwia studentom  kierunku lekarskiego osiągnięcie efektów kształcenia założonych dla jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.  

Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest Uchwała nr 123/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019r.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja finansowana z budżetu państwa, działająca w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi studiów na kierunku lekarskim.