Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

Od listopada 2018 r. Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Medycznej w Europie (An International Association for Medical Education - AMEE), ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej nauczycieli, naukowców, badaczy, specjalistów z dziedziny medycyny i studentów z 90 państw na pięciu kontynentach.

AMEE jako organizacja promuje jakość kształcenia w odniesieniu do edukacji medycznej zarówno na przed-, jak i podyplomowym poziomie. Stowarzyszenie koncentruje się na szeregu inicjatyw, wspierających innowacje w tworzeniu programów i metod nauczania, dydaktyki oraz określaniu standardów kształcenia zawodowego w ramach służby zdrowia. Współpracując z organami krajowymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi, AMEE wpływa na rozwój edukacji zawodowej w dziedzinie opieki zdrowotnej, promując wymianę informacji i wiedzy poprzez organizowanie konferencji, publikacje oraz liczne działania online.

Corocznie organizowana konferencja, która w przyszłym roku odbędzie się w Wiedniu, staje się główną areną wymiany doświadczeń, związanych z edukacją medyczną dla uczestników z całego świata.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie Stowarzyszenia.