Publikacja: | Studenci / Aktualności /

Masz pomysł, jak rozwijać naszą uczelnię? Wiesz, czego potrzebują studenci i chcesz to wprowadzić w życie? Kandyduj do Samorządu Studenckiego i organów kolegialnych Uczelni Łazarskiego!

Zgłoś swoją kandydaturę w dniach 4-10 marca w biurze Samorządu Studentów (pokój 100A)!

Możesz kandydować do:

  • Rady Samorządu Studentów (11 wakatów)
  • Rady Wydziału Prawa i Administracji (7 wakatów - tylko dla studentów tego Wydziału)
  • Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania (6 wakatów - tylko dla studentów tego Wydziału)
  • Rady Wydziału Medycznego (7 wakatów - tylko dla studentów tego Wydziału)
  • Senatu Uczelni Łazarskiego (17 wakatów)

Wybory odbędą się w dniach: 17, 19, 21 oraz 24 marca Każdy student może głosować w dowolnym dniu. Daty zostały wyznaczone w celu umożliwienia głosowania wszystkim studentom bez konieczności przyjeżdżania na uczelnię w dniu wolnym od zajęć. Urna wyborcza zostanie wystawiona w sektorze F, aby zagłosować niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej. Godziny głosowania :10:00-15:00

Więcej informacji na stronie wydarzenia