Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Już niedługo odbędą się Wybory do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego. Serdecznie zapraszamy do kandydowania i głosowania!

Wybory odbędą się w dniu 22 maja 2021 roku, w godzinach 8:00-20:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Link do głosowania zostanie udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapisy:

Zapisy: Aby kandydować należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zrobić skan załączników lub dobrej jakości zdjęcia i wysłać na adres samorzad@lazarski.edu.pl. Zgłoszenia będą przejmowane w dniach w dniach 7-14 maja.

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, w przeprowadzaniu wyborów bierze udział Komisja Skrutacyjna. Swoją kandydaturę̨ na członka komisji skrutacyjnej może zgłosić́ każdy student Uczelni Łazarskiego, który nie kandyduje w wyborach (do dnia 15.05). Zgłoszenia przyjmowane pod adresem e-mail (samorzad@lazarski.edu.pl)

Czym się zajmuje Samorząd?

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uczelni Łazarskiego, zatem każdy student jest członkiem Samorządu Studentów! (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce)

W drodze wyborów studenci wyłaniają ze swojej społeczności przedstawicieli i reprezentantów, czyli Radę Samorządu Studentów.

  • Wśród podstawowych zadań Samorządu Studentów możemy wymienić:
  • prowadzenie w Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych, 
  • wyrażanie opinii środowiska studentów i bronienie jego praw, 
  • wyrażanie opinii i decydowanie w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie,
  • organizacja życia studenckiego oraz dbanie o dobre imię Uczelni i studentów,
  • reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni poprzez swoje organy,
  • wybieranie studentów do organów Uczelni i komisji,
  • prowadzenie szkoleń studentów w zakresie praw i obowiązków studentów.