Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

21 marca Uczelnia Łazarskiego i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” podpisały porozumienie o współpracy.

Łukasiewicz – ORGMASZ jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która obecnie zrzesza 22 instytuty o wielowymiarowym spectrum kompetencyjnym. Zapewnia wsparcie w przygotowaniu oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzi rozległe badania, mające na celu dostrzeganie szans i pożądanych ścieżek rozwoju nowych technologii, wdrażanie innowacji i rozwiązywanie problemów społecznych.

21 marca 2023, w siedzibie Uczelni Łazarskiego podpisanie zostało porozumienie między prof. dr. hab. Maciejem Rogalskim, Rektorem Uczelni Łazarskiego a dr. Grzegorzem Malinowskim, dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Podpisane porozumienie ma na celu współpracę obu instytucji w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, oceny innowacyjnych technologii medycznych, wpływu nowych modeli organizacji opieki zdrowotnej, w tym nowoczesnych technologii na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy czy też uwarunkowań i strategii zielonej transformacji w branży tekstylnej, energetycznej oraz lotniczej w kontekście celów ESG.