Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

Umowa została podpisana 14 września 2022 r. w siedzibie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Podpisy zostały złożone przez dr hab. Pawła Olszewskiego, p.o. Dziekana Wydziału Medycznego oraz Mariusza Wielca, Dyrektora CEZAMAT.

Współpraca odbywać się będzie pomiędzy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Instytucje połączą swoje siły przy inicjacji oraz realizacji wspólnych projektów naukowych, co pozwoli na zwiększenie potencjału ośrodków.

Podpisana umowa dotyczy również współpracy we wspólnym laboratorium, znajdującym się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.