Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

17 listopada 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej a Uczelnią Łazarskiego.

Współpraca polegać będzie m.in. na udziale przedstawicieli Prokuratorii Generalnej w spotkaniach lub zajęciach ze studentami oraz organizacji praktyk studenckich, podczas których studenci będą mogli zapoznać się instytucją i zadaniami Prokuratorii Generalnej.

Strony porozumienia będą też współpracować w zakresie realizacji konferencji naukowych i innych wspólnych przedsięwzięć.