Publikacja: | Aktualności / Kariera /

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach mazowieckim i łódzkim, uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

Wsparcie w Starcie III - rządowy program dla absolwentów chcących stworzyć firmę!

DLA KOGO? Dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej; Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy; Dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne.
NA CO? Na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej; Na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.
KWOTA POŻYCZKI? Do ok. 82 tys. zł - czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia; do ok 25 tys. zł - czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).
OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA? Do 7 lat; Do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej).
KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU? Do 12 m-cy; Bez karencji - w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej. PROWIZJA I OPŁATY? BRAK JAKICHKOLWIEK PROWIZJI ANI OPŁAT.
Więcej informacji o programie na stronie "Wsparcie w starcie".