Publikacja: | Aktualności / CKP /

W obliczu pandemii i wywołanego przez nią kryzysu Uczelnia Łazarskiego wspiera studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych* i wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

Informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce mogą:

  1. Otrzymać jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego - więcej informacji. Wysokość zapomóg zostanie opublikowana na ww. stronie niezwłocznie po uchwaleniu „tarczy antykryzysowej”, jako zalecanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawy do określania wysokości przyznawanych zapomóg.
  2. Wystąpić o przesunięcie terminu płatności rat czesnego na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od stopnia utraty dochodów. Umotywowany wniosek należy przesyłać na adres mailowy Kwestury Uczelni: kwestura@lazarski.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (+48) 22 54-35-463

    lub

    wystąpić o rozłożenie płatności rat czesnego na większą ich liczbę, przesyłając umotywowany wniosek na adres mailowy Kwestury Uczelni: kwestura@lazarski.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (+48) 22 54-35-463.

Za trudną sytuację materialną Rektor Uczelni Łazarskiego przyjmuje także utratę źródła dochodu przez członków rodziny studenta.

Wszystkie wnioski zostaną rozpoznane priorytetowo.

*Słuchaczy studiów podyplomowych dotyczy wyłącznie p. 2
https://ckp.lazarski.pl/aktualnosci/ckp-umozliwia-rozlozenie-na-raty-lub-odroczenie-platnosci-czesnego/