Publikacja: | Aktualności / Studenci z niepełnosprawnością /

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) prowadzi kompleksowy program wsparcia w zdobyciu zatrudnienia. Program dedykowany jest osobom niepełnosprawnym z wyższym wykształceniem.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych którzy:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw:
  - kujawsko-pomorskiego
  - mazowieckiego
  - podkarpackiego
  - pomorskiego
  - śląskiego
  - wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

 • kursów, szkoleń zawodowych;
 • zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. m.in.
  - prawa jazdy,
  - licencji wyceny nieruchomości,
  - uprawnień elektrycznych.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
 • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Ilość miejsc ograniczona.

Nie czekaj. Zgłoś się do udziału w projekcie. Wypełnij deklarację zgłoszeniową, dostępną na stronie Fundacji.