Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Baszta /

17 stycznia w Uczelni Łazarskiego odbyła się uroczystość wręczenia przez powstańców warszawskich odznak honorowych Pułku AK Baszta „Amicitiae Fidelium” Rafałowi Trzaskowskiemu, prezydentowi m.st. Warszawy, oraz Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.

W wydarzeniu wzięli udział żołnierze z Pułku AK Baszta: Tadeusz Kostarski, wiceprezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych oraz Felicja Lucyna Nahorska, którzy wraz z Burmistrzem dzielnicy Mokotów, Rafałem Miastowskim, wręczyli odznaki „Amicitiae Fidelium”.

Prezydent m. st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, odebrał odznakę osobiście. W swoim przemówieniu powiedział:

- Bardzo się cieszę, że odwiedzam Uczelnię Łazarskiego. Byłem tutaj kilka razy u studentów, którzy interesowali się tematami europejskimi i cieszę się, że tak dobre uczelnie mają swoje miejsce w Warszawie.
Dzisiaj jesteśmy tutaj na zaproszenie Pułku Baszta. Bardzo cieszę się z tego zaproszenia. Dla mnie, jak każdego warszawiaka, Powstanie Warszawskie jest niesłychanie istotne. Nie tylko dlatego, że zarówno wuj, jak i moja ciotka, czyli brat i siostra mojej mamy, walczyli w Powstaniu Warszawskim, ale dlatego, że jest to jeden z najważniejszych symboli naszego miasta. Powstańcy są dla nas niesłychanie istotni, bo są dla nas autorytetami i przede wszystkim podtrzymują te wartości, które są dla nas najważniejsze. Naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem, jako Prezydenta m.st. Warszawy, ale również zaszczytem jest po pierwsze pielęgnowanie historii Powstania Warszawskiego, ale również przychodzenie z opieką naszym powstańcom.
(…)

I bardzo cieszę się, że ta pamięć jest pielęgnowana nie tylko przez władze samorządowe, władze dzielnicy (…), ale również włączają się w to uczelnie, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Pamięć o Powstaniu to jest nasz obowiązek.

Odznakę dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów odebrał jego dyrektor - Waldemar Albiński.

Wręczeniu odznak towarzyszyło odsłonięcie muralu oraz tablic upamiętniających żołnierzy Pułku AK Baszta w nowej części Izby Pamięci Uczelni Łazarskiego. Rektor UŁa, prof. Maciej Rogalski, w inaugurującym spotkanie przemówieniu nawiązał do hasła przyświecającego tej inicjatywie:

- (…) hasło #TacyJakMy, a więc tak samo jak my młodzi, ale nie mogący studiować, gdyż poszliśmy walczyć do Powstania za Ojczyznę. Przygotowany mural służy podtrzymywaniu pamięci historycznej o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy spełniać ten obowiązek.

Prezydent Trzaskowski został odznaczony w podziękowaniu za kontynuację dobrej tradycji patronowania obchodom Powstania Warszawskiego oraz za promowanie postawy szacunku dla żyjących powstańców warszawskich.
Miasto stołeczne Warszawa rozwija różnorodne formy pomocy środowiskom powstańców warszawskich – w myśl zasady – oddajemy hołd poległym, ale pamiętamy też o żyjących uczestnikach Powstania Warszawskiego.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, jako jednostka samorządu mokotowskiego, pomaga w utrzymywaniu porządku i czystości wokół miejsc upamiętniających Powstanie Warszawskie na Mokotowie, a także udziela pomocy administracyjno-technicznej kombatantom mieszkającym w lokalach m.st. Warszawy.

Uczelnia Łazarskiego współpracuje ze Stowarzyszeniem Pułku AK Baszta, którego członkowie zajmują honorowe miejsca w czasie uroczystości uczelnianych, dzięki czemu studenci mają niepowtarzalną możliwość wysłuchania bezpośrednich relacji z okresu Powstania Warszawskiego.