Publikacja: | Aktualności / Centrum prasowe /

Miło nam poinformować, że Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w prestiżowym gronie wysoko ocenionych jednostek, gdyż Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poddał ocenie działalność naukową i badawczo-rozwojową prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. Uwzględniono takie kryteria jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty tej działalności. W przypadku pierwszego kryterium oceniano przede wszystkim liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii.

Oceny parametrycznej dokonało ok. 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w ponad 20 zespołach ewaluacji. Jak pisze na swoich stronach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe w ramach poszczególnych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez ministra nauki. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C”.

Szczegółowe informacje oraz wyniki znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.