Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.

Od 14 lat plasujemy się na pierwszym miejscu w 16-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych. W tegorocznej klasyfikacji Wydział Prawa UŁa otrzymał łącznie 93,3 pkt na 117 możliwych. 

Ranking obejmował następujące kategorie punktowe: 

  • kadra 21,5pkt
  • jakość i warunki kształcenia 42pkt
  • wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów 27,5pkt
  • zdawalność na aplikacje prawnicze 2,3pkt

"Na WPiA od 2020 r. działa specjalnie powołany zespół do spraw wdrożenia metody Problem Based Learning (PBL). Dzięki tej metodzie odpowiedzialność za efekty nauczania jest podzielona między wykładowców i studentów. Dajemy studentom dużo samodzielności aby zauważali swoje predyspozycje i uczyli się samodyscypliny. Student staje się centrum procesu nauczania. Oczywiście Wydział zapewnia stałą opiekę wykładowców, wszelkie materiały, ale to student musi przygotować się merytorycznie z większej części materiału, tak aby na zajęciach z wykładowcą móc wykorzystać zdobytą wiedzę. Tak prowadzone zajęcia nie polegają na biernym uczestnictwie a na pracy własnej i w zespołach, a rolą wykładowcy jest moderowanie dyskusji. Celem naszej metody dydaktycznej jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających złożonym problemów w późniejszej pracy" - mówi: dr hab. Anna Konert, prof. UŁa