Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów, działające na Uczelni Łazarskiego, zaprasza na pierwsze w roku akademickim 2019/2020 spotkanie Studenckiego Forum Politologicznego.

Forum odbędzie się:

  • 26 lutego 2020 roku
  • godz. 10:00 - 12:30
  • w sali nr 123

Celem Studenckiego Forum Politologicznego jest organizowanie na naszej Uczelni cyklu spotkań, które pozwoliłyby poszerzyć wiedzę związaną ze stosunkami międzynarodowymi oraz szeroko pojętą polityką zagraniczną. Jest to okazja do zaprezentowania i wygłoszenia swoich opinii przez pracowników naukowych, studentów, jak również inne osoby zainteresowane daną tematyką.

W trakcie najbliższego spotkania zostaną wygłoszone referaty i rozprawki przygotowane przez pracowników naukowych Uczelni Łazarskiego oraz członków Koła Naukowego Młodych Dyplomatów. Będą one dotyczyły skomplikowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a w szczególności konfliktu w Syrii. Wydarzenia będące następstwem wybuchu Arabskiej Wiosny w 2011 roku zdestabilizowały liczne państwa regionu. Protesty osób ubiegających się o godne życie przeobraziły się w szeregu krajów w wojny, które pochłonęły tysiące ofiar. Obszar Bliskiego Wschodu, a w szczególności Syrii stał się miejscem realizacji polityki mocarstw światowych, które przyczyniają się do dalszej destabilizacji tego regionu. Dodatkową kwestią pozostaje przyszłość państwa syryjskiego w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu.

Mamy nadzieję, że tezy zaprezentowane przez referentów staną się przyczynkiem do rozpoczęcia ciekawej dyskusji. Pragniemy, aby atmosfera spotkania była mniej oficjalna, a przez to bardziej zachęcająca do podzielenia się swoimi opiniami bądź uwagami. Po spotkaniu będą dostępne również pełne teksty wygłoszonych rozprawek.

Do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu zapraszamy studentów, pracowników naukowych i wszystkich, którym bliska jest tematyka organizowanego spotkania.