Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Wydarzenia / Konferencje/debaty / Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych /

Celem konferencji, która odbędzie się 30 stycznia, jest analiza przesłanek wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, oraz ukazanie jej konsekwencji dla bezpieczeństwa i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz UE i NATO.

Nie ulega wątpliwości, że bezprawna agresja Rosji na suwerenną Ukrainę ostatecznie zakończyła trwający od upadku Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku proces budowy tzw. postzimnowojennego, demokratycznego i pokojowego ładu międzynarodowego, który miał zapewnić pokój oraz bezpieczeństwo Europy i świata. Co więcej, położyła kres nadziei  na upowszechnienie paradygmatu liberalnego w stosunkach międzynarodowych i recepcję zachodnich (amerykańskich) form życia politycznego na świecie. Przerwała też trwającą od 1991 roku transformację ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego w Ukrainie i stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla pokoju na świecie.

Wojna na Ukrainie trwa już prawie rok i nie widać jej końca. Bohaterski opór Ukraińców i wsparcie udzielane  im przez społeczność międzynarodową powodują, że nie sprawdził się scenariusz blitzkriegu i łatwego zwycięstwa Rosjan, na które tak bardzo liczył Władimir Putin. Dziś jednak trudno jednoznacznie określić, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja na Ukrainie oraz jak i kiedy zakończy się ta wojna? Na temat ten istnieje już wiele scenariuszy, mniej lub bardziej prawdopodobnych, optymistycznych i pesymistycznych.

Badacze współczesnych stosunków międzynarodowych oraz politycy i publicyści będą dyskutować o przyczynach i skutkach wojny Rosji z Ukrainą i ich wpływie na bezpieczeństwo i integrację Europy, zwłaszcza dla państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz dla Unii Europejskiej i NATO.

Konferencja Wojna Rosji z Ukrainą - uwarunkowania i implikacje dla bezpieczeństwa i integracji Państw Europy Środkowo-Wschodniej odbędzie się 30 stycznia on-line, w godzinach 10.00 – 16.00. 

Link do wydarzenia

Efektem konferencji będzie recenzowana i punktowana publikacja, która zostanie opublikowana w drugiej połowie 2023 roku.

Zachęcamy do uczestnictwa i zapoznania się z programem wydarzenia.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Studiów Politycznych PAN, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Uczelni Łazarskiego.