Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

W dniu 31 stycznia 2020 r. uczestnicy studiów MBA w lotnictwie mieli okazję odbyć wizytę studyjną w siedzibie Zarządu Polskich Linii Lotniczych PLL LOT.

Celem spotkania było zapoznanie się uczestników studiów MBA w lotnictwie z misją i wizją Przedsiębiorstwa PLL LOT, a także z modelem zarządzania zmianą w organizacji funkcjonującej na rynku globalnym.

Pierwsza część wizyty obejmowała spotkanie z Zarządem Spółki, które było okazją do przybliżenia zagadnień m.in. takich jak: zarządzanie globalne i rozwój Spółki, modele zarządzania zmianą, zarządzanie krótko- i długookresowe, restrukturyzacja czy biznes odpowiedzialny społecznie.

Członkowie Zarządu Spółki podzielili się ze słuchaczami swoim doświadczeniem przybliżając case study nt. PLL LOT, po czym nastąpiła sesja Q&A pt. Zarządzanie zmianą w organizacji wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Uczestnicy studiów MBA w lotnictwie mogli dowiedzieć się m.in.:

  • Czy możliwa jest stała ewolucja misji i wizji organizacji?
  • Jakie są rzeczywiste koszty udanej restrukturyzacji (nie tylko te materialne)?
  • Jak wygląda szybkość podejmowania decyzji w bieżącym planowaniu?
  • Jaka jest bieżąca strategia wobec wyzwań związanych z ochroną środowiska?
  • Jakimi wartościami kierują się współcześni menedżerowie w organizacji?

Podczas drugiej części spotkania słuchacze zwiedzili siedzibę Spółki, w tym m.in. centrum operacyjne, nowoczesne przestrzenie biurowe czy salę odpraw pilotów.

Wizyta studyjna trwało blisko 4 godziny i była dla wszystkich uczestników cennym doświadczeniem zawodowym.