Publikacja: | Aktualności /

21 maja Uczelnię odwiedził profesor Michał Krzyżanowski z Liverpool University.

Profesor jest jednym z wiodących i uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów w krytycznych badaniach dyskursu. Jego główne obszary zainteresowań to komunikacja polityczna, polityczna i organizacyjna, a także w mediach i dziennikarstwie. Jest szczególnie znany z pracy nad prawicowym populizmem, polityką wykluczenia i retoryką antyimigracyjną. Badania profesora mają charakter silnie interdyscyplinarny i krytyczny, a dotyczą między innymi spraw komunikacji i badań medialnych, badań politycznych, socjologii, badań imigracyjnych.

21.05 o godz. 11.15 w gabinecie Rektora Uczelni Łazarskiego odbyło się otwarte zebranie Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych. Badania prowadzone przez pracowników Katedry MI w znacznym stopniu pokrywają się z obszarem zainteresowań profesora M. Krzyżanowskiego, co dało się zauważyć w trakcie prezentacji przez zebranych swoich zainteresowań, obszarów badawczych i planowanych prac naukowo-badawczych. Niewykluczone jest nawiązanie współpracy z profesorem i instytucjami, z którymi powiązana jest jego działalność nie tylko w Polsce, ale także w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Wspólnych tematów było wiele i szkoda, że spotkanie z profesorem mogło trwać tylko godzinę.

O godz. 12:20 profesor zaczynał wykład pt.: „Media, Politics and the Refugee Crisis:  A Cross European Look at Discourses of Politicisation and Mediatisation of Immigration”, wygłaszany w języku angielskim (profesor zna biegle kilka języków), dla studentów Uczelni Łazarskiego.  

Był to wykład otwarty i odbył się w ramach zaproponowanej przez Kierownika Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych, prof. dr hab. Krystynę Iglicką-Okólską, formuły „Guest lecture speaker”.

Po wykładzie odbyła się niezwykle interesująca dyskusja, w trakcie której ścierały się różne poglądy na temat dyskursu dotyczącego percepcji imigrantów w mediach zarówno tych tradycyjnych, jak i społecznościowych.

Dziękujemy profesorowi za odwiedzenie naszej Uczelni.