Publikacja: | Aktualności / Wydział Medyczny /

Zachęcamy do obejrzenia wirtualnych spacerów po Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence na Uczelni Łazarskiego.

 

 

Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence zlokalizowane jest na 7 piętrze oraz na parterze w sektorze F Uczelni Łazarskiego. CSM posiada zróżnicowane i innowacyjne zasoby techniczne i edukacyjne. Bazę dydaktyczną stanowią:

  • konwertowana sala laboratoryjna nauczania umiejętności klinicznych, chirurgicznych oraz technicznych, pełniąca również rolę sali pacjenta standaryzowanego,
  • sala symulacji z zakresu BLS i ALS,
  • sala intensywnej terapii,
  • blok operacyjny,
  • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
  • sala pielęgniarstwa wysokiej wierności,
  • szpitalny oddział ratunkowy,  gdzie swoje miejsce znajduje także symulator karetki do ćwiczeń z zakresu symulacji wysokiej wierności.

Centrum Symulacji Medycznej w swoich zasobach posiada sale symulacji wysokiej wierności, które zostały wyposażone w sprzęt typowy dla określonych sal szpitalnych  (np. oddział intensywnej terapii, blok operacyjny, itp.).

Aby umożliwić dydaktykom i studentom dokonanie dokładnej analizy zachowań, zdarzeń czy zweryfikować poprawność wykonywanych procedur medycznych podczas przeprowadzanych zajęć, pomieszczenia te, zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku. Do każdej z sal symulacji wysokiej wierności przyporządkowana jest sala analizy zajęć (debriefingu) z odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą sprawny zapis i odtwarzanie plików debriefingu oraz ich bezpieczne archiwizowanie. Dodatkowo zostały wyodrębnione specjalnie pokoje sterowania, które umożliwiają obserwacje sali symulacji wysokiej wierności przez lustro weneckie oraz komunikowania się pomiędzy instruktorem a studentami.

ZOBACZ SPACERY:

7 piętro:

https://skan360.pl/spacer/CSM-7

parter:

https://skan360.pl/spacer/CSM-P