Publikacja: | Projekty badawcze / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Od 1 stycznia 2019 r. Uczelnia Łazarskiego realizuje projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (GOSPOSTRATEG). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Celem praktycznym projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based Health Technology Assessment [HB-HTA]), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz na poziomie ogólnopolskim. Projekt obejmuje fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach.

Zakończenie projektu powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r.

Szczegóły:  https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/biuro-rozwoju-uczelni/projekty-naukowe/realizowane-projekty/wdrozenie-systemu-hospital-based-hta-hb-hta-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycznych/