Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni / Projekty badawcze /

Od stycznia 2019 r. prowadzone są badania naukowe w ramach projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, który Uczelnia Łazarskiego realizuje w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydatów, którzy poprowadzą badania naukowe w zakresie Opracowanie strategicznego modelu funkcjonowania HB-HTA w Polsce, w tym poprzez przeprowadzenie benchmarkingu funkcjonalnego oraz Badania zapotrzebowanie społecznego, gospodarczego na HB-HTA w wybranych szpitalach w Polsce z zastosowaniem z zastosowaniem strukturyzowanego wywiadu pogłębionego, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do obowiązków Badaczy należeć będzie:

  1. prowadzenie badań we wskazanym zakresie,
  2. przygotowanie opracowań pisemnych na podstawie przeprowadzonych analiz.

Wymagania wobec Kandydatów:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie w prowadzeniu analiz efektywności inwestycji w technologie medyczne i/lub doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia,
  • doświadczenie zawodowe w obszarze organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia min. 5 letnie.

Premiowane będzie doświadczenie:

  • w analizach HTA, w przygotowywaniu i ocenie wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia,
  • w analizach oceny technologii medycznych na poziomie szpitala.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z życiorysami na adres:
badania@lazarski.edu.pl w terminie do 20.02.2020 r.

Prosimy również o dodanie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanej zgody poniższej treści:
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na osobę prowadząca badania naukowe ( badacza) przez Uczelni Łazarskiego.
Oświadczam, że zostawałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy iod@lazarski.edu.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.