Publikacja: | Biblioteka /

W dniach 8 i 9 stycznia przedstawiciele Clarivate Analytics, wydawcy wiodącej naukowej bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science, odwiedzili Uczelnię Łazarskiego i podzielili się z wydawcami uczelnianymi praktyczną i przydatną wiedzą.

W dniach 8 i 9 stycznia przedstawiciele Clarivate Analytics, wydawcy wiodącej naukowej bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science,  odwiedzili Uczelnię Łazarskiego i podzielili się z wydawcami uczelnianymi  praktyczną i przydatną wiedzą. Najważniejsze były podstawy  publikowania czasopism naukowych oraz, kryteria jakościowej oceny czasopisma (są tylko 24), wraz z  tak szczegółowymi informacjami, jak wymóg publikowania zasad etyki, przyjętych przez redakcję. Eksperci z Web of Science rozważali m. in., jak radzić sobie z wieloma afiliacjami autorów lub czy artykuły muszą być w języku angielskim, aby czasopismo mogło „dostać się” do Web of Science.

Jeśli chodzi o część warsztatową, dr Mila Cahue, która jest szefem działu redakcyjnego Web of Science Group, dała wydawcom możliwość dokonania samooceny w oparciu o 24 kryteria (umownie) „jakości” wraz z 4 kryteriami „wpływu”, aby zobaczyć, co należy zrobić, aby czasopismo stało się częścią Kolekcji Podstawowej Sieci Naukowej i Współczynnika Wpływu. Wolontariuszem w tej części był renomowany kwartalnik Engineering Transactions (Instytut Podstawowych Problemów Techniki), który od 1954 roku publikuje najbardziej aktualne artykuły naukowe z dziedziny inżynierii, w tym inżynierii mechanicznej. Wraz z dr Cahue, wydawczyni czasopisma dokonała samooceny według kryteriów Web of Science, wydatnie przybliżając uczestnikom spotkania istotę zabiegów, jakie należy podjąć, by zapewnić czasopismu indeksowanie w Web of Science.  

Drugiego dnia w ramach dwugodzinnych warsztatów prowadzonych przez dr Klementynę Karlińską-Batres pracownicy Uczelni Łazarskiego skupili się na krótkim, ale praktycznym przeglądzie platformy Web of Science jako narzędzia informacyjno-wyszukiwawczego. W szczególności uczestnicy zostali zaznajomieni z modyfikowaniem  wyszukiwania artykułów i czasopism za pomocą filtrów oraz ustawianiem  alertów, aby być na bieżąco z konkretnymi najprzydatniejszymi artykułami i innymi publikacjami. Dr Karlińska-Bartes podkreślała, jak wielkie znaczenie dla autora oczekującego cytowań ma umiejętność korzystania z piśmiennictwa międzynarodowego i cytowania go w umiejętny sposób.