Publikacja: | Biblioteka /

Wraz z postępującym umiędzynarodowieniem uczelni, biblioteki chcą lepiej obsługiwać nowe społeczności użytkowników – pochodzących z różnych krajów, o różnych nawykach i oczekiwaniach, połączonych wspólnym językiem wykładowym, jakim jest angielski.

Wraz z postępującym umiędzynarodowieniem uczelni, biblioteki chcą lepiej obsługiwać nowe społeczności użytkowników – pochodzących z różnych krajów, o różnych nawykach i oczekiwaniach, połączonych wspólnym językiem wykładowym, jakim jest angielski. Grupa polskich bibliotek technicznych POLBIT zorganizowała na ten temat konferencję w Bibliotece Politechniki Lubelskiej (25-26 października 2018). Do poprowadzenia panelu dyskusyjnego zaproszono dyrektora Biblioteki Uczelni Łazarskiego dr. Henryka Hollendra. Na zdjęciu studenci z Turcji, Litwy, Gruzji i Egiptu oraz pracownicy Biblioteki w dyskusji na temat dostępności i jakości usług bibliotecznych dla użytkowników zagranicznych. Dyr. Hollender prezentuje tablicę przedstawiającą zasady transliteracji cyrylicy w katalogach bibliotecznych.

Zdjęcie Biblioteka Politechniki Lubelskiej.