Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego rozpoczął wielopłaszczyznową współpracę z Virginia Commonwealth University (VCU) w Stanach Zjednoczonych. Porozumienie dotyczące współpracy podpisane zostało na Kapitolu w dniu 18 października 2018 przez prof. Michaela Czekajlo, dr. Pawła Olszewskiego, dziekana Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego (UŁa), oraz dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Współpraca między uczelniami obejmuje prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymianę akademicką oraz organizację konferencji i sympozjów. Pierwszym etapem współpracy są rozpoczęte już przez dr. hab. n. med. Łukasza Szarpaka, prof. UŁa, wspólne badania z wykorzystaniem symulacji medycznej. Celem prowadzonych badań jest poprawa jakości działań podejmowanych przez personel medyczny w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia oraz życia pacjentów, a także poprawa jakości działań prowadzonych u pacjentów na oddziałach ratunkowych oraz oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Badania prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu, którym dysponuje Uczelnia Łazarskiego, oraz dzięki bardzo dużemu doświadczeniu naukowemu pracowników naukowych UŁa (prof. Szarpak jest autorem ponad 600 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, w większości zagranicznych).

Współpraca ma charakter wielopłaszczyznowy, a badania z wykorzystaniem symulacji medycznej to zaledwie jeden z wielu planowanych obszarów współpracy i badań naukowych. Virginia Commonwealth University jest wiodącą publiczną uczelnią stanową i jednym z najbardziej zaangażowanych w badania naukowe uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. VCU od lat stawia na innowacyjność, wspieranie różnorodności kulturowej oraz współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju naukowego. Uczelnia może poszczycić się bogatym dorobkiem badawczo-naukowym w zakresie medycyny i nauk pokrewnych. Współpraca pomiędzy uczelniami pozwoli na wymianę akademicką zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, co jest zgodne z założeniami nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i przyczyni się do dalszego rozwoju jakości kształcenia na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.