Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Konferencje/debaty /

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji naukowej „Bezzałogowe statki powietrzne – doświadczenia i wyzwania” orgaznizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 27.01.2022 w godzinach 9.00–13.15, w sali 130, sektor D Uczelni Łazarskiego.
Konferencja będzie dostępna również online na platformie MS Teams TUTAJ.

Program Konferencji:

REJESTRACJA
9:00 – 9:30

OTWARCIE KONFERENCJI
9:30 – 9:45

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

9:45 – 10:15

 • wystąpienie wprowadzające: mec. Małgorzata Darowska, Ekspert Urban Air Mobility, Lider Koncepcji i Wdrażania Infrastruktury Cyfrowej dla Transportu Autonomicznego, Polityka Publiczna dla Technologii Przełomowych: U-space i Dronowe Projekty Transformacyjne, Zielony Transport Autonomiczny
  „W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu dronowego. Unijna polityka rozwoju: Urban Air Mobility i Strategia Drony 2.0, regulacje. Rola interesariuszy spoza sektora lotniczego.”

Moderator konferencji – dr Mateusz Osiecki

I PANEL ekspercki
10:15 – 11:00

Prelegenci:

 • dr Piotr Kasprzyk – Instytut Prawa lotniczego i kosmicznego Uczelnia Łazarskiego/Centralny Port Komunikacyjny -„Badanie wypadków i poważnych incydentów z udziałem BSP”
 • Maciej Włodarczyk – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - „Koordynacja lotów / PansaUTM, strefy geograficzne jako forma ochrony infrastruktury krytycznej przed wlotem BSP”
 • Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego - „Wdrożenie przepisów UE w zakresie bezzałogowych statków powietrznych”

DYSKUSJA
11:00- 11:30

POCZĘSTUNEK
11:30 – 12:00

II PANEL akademicki
12:00 – 13:00

 • Agnieszka Fortońska (UŚ) - "Drony a odpowiedzialność karna we Włoszech"
 • Marta Włodarczyk (UŁa) - „Bezzałogowe statki powietrzne w konfliktach zbrojnych - analiza prawno-społeczna"
 • Sylwia Fabisiak (UŁa) - "Żegluga powietrzna: Ramy prawne dla środowiska operacyjnego BSP, a możliwości rozwoju polskiego biznesu"
 • Michał Walak (UŁa) - "Bezpieczne użytkowanie dronów - przegląd przepisów europejskich"
 • Urszula Wilkowska (UŁa) - "Porównanie aktualnych regulacji dotyczących operacji UAM w Stanach Zjednoczonych i krajach członkowskich EASA"

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE
13:00 – 13:15

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do pani Eweliny Książek-Janik:  e.ksiazek@lazarski.edu.pl