Publikacja: | Aktualności / Absolwenci /

14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta promocja absolwentów rocznika 2016/2017. Dyplomy ukończenia studiów z rąk Rektor UŁa, prezydenta UŁa i dziekanów wydziałów odebrało prawie 370 tegorocznych absolwentów! Aż 75 studentów otrzymało Rektorskie Dyplomy Uznania za ukończenie studiów z wyróżnieniem.

Wydarzenie to – ważne nie tylko dla studentów i ich rodzin, ale dla całej naszej uczelnianej społeczności – zgromadziło prawie tysiąc osób. Co roku w uroczystościach biorą udział władze Uczelni, Senat, kadra naukowa i pracownicy UŁa oraz nasi partnerzy. Wyjątkowe miejsce przypada zawsze żołnierzom pułku „Baszta” AK, w którym walczył w powstaniu warszawskim założyciel Uczelni, Ryszard Łazarski.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie rektor Uczelni Łazarskiego, prof. zw. dr hab. Krystyny Iglickiej-Okólskiej. Pogratulowała ona absolwentom wytrwałości i sukcesów odniesionych w ciągu kilku lat nauki.

Chwila ta to zwieńczenie dobrze dokonanego przed laty wyboru. Uczyliśmy się wspólnie, jak wyznaczać sobie cele, jak z nich nie rezygnować lub je modyfikować. Sukces można studiować. Dla siebie, swojej rodziny, bliższego i dalszego otoczenia i dla naszego kraju.

Do lepszej przyszłości Polskę mogą poprowadzić bowiem tylko obywatele, którzy mają szerokie horyzonty i są dobrze wykształceni, kreatywni, rozumiejący procesy społeczne, procesy zachowań organizacji (czyli zarządzanie) oraz uwarunkowania kulturowe i historyczne nie tylko Polski, ale i Europy i świata.  Potrzebni są nam ludzie znający języki, posiadający umiejętności krytycznego myślenia, posiadający wiedzę mogącą się przełożyć na język dyskursu publicznego w Polsce i dla potrzeb Polski również w świecie. Myślę, że takich właśnie studentów nasza uczelnia kształci – powiedziała Rektor UŁa.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia, a także wspomnienia i rozmowy kuluarowe. 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości oraz wielu sukcesów prywatnych i zawodowych.

Zapraszamy też do kontaktu z nami! Znajdziecie nas m.in. na Facebooku i Instagramie. Zachęcamy także do dołączenia do naszego Klubu Absolwenta