Publikacja: | Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydarzenia /

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję naukową nt: Unia Europejska po Brexicie – szanse i zagrożenia.

W dniu 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum wyrazili chęć opuszczenia Unii Europejskiej. Decyzja ta z pewnością znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w polityce Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ale także jej poszczególnych państw członkowskich. Choć nieznany jest jeszcze dokładny termin Brexitu, ani sposób jego przeprowadzenia, to możliwe skutki rodzą wiele pytań: jaki kierunek integracji przyjmie Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii; jak zmieni się pozycja międzynarodowa Unii Europejskiej?; jakie będą dalsze warunki współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską; czy i jak potencjalny Brexit wpłynie na politykę europejską i zagraniczną Polski? 

Celem organizowanej konferencji naukowej jest nie tylko dyskusja na temat samej istoty Brexitu, ale przede wszystkim określenie scenariuszy na przyszłość dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, a także polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Do udziału zapraszamy studentów, naukowców, dziennikarzy i wszystkich, którym bliska jest tematyka organizowanej przez nas konferencji. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu aplikacyjnym na adres sekretarza konferencji, Pana mgra Mateusza Czasaka – mateusz.czasak@gmail.com, do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 roku w g. 10-16 w sali 130 na Uczelni Łazarskiego.

Formularz zgłoszeniowy w linku:
http://www.lazarski.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/unia-europejska-po-brexicie-szanse-i-zagrozenia/

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej nt.

Unia Europejska po Brexicie – szanse i zagrożenia

 • 9:45-10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00-10:15 Otwarcie konferencji
  Prof. nadzw. dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer – Kierownik Katedry MSP Uczelni Łazarskiego
  Yuliia Hrebennikova – Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

10:15-12:15 Panel 1. Historyczne, polityczne i międzynarodowe uwarunkowania Brexitu

 • Referat nr 1. Yuliia Hrebennikova, Geneza i przesłanki referendum w sprawie Brexitu, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 2 Prof. zw. dr hab. Marian Guzek, Źródłowe czynniki Brexitu oraz tendencji eurosceptycznych, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 3 Dr hab. Anna Wierzchowska, Brexit-koniec projektu integracyjnego czy nowe otwarcie w jego historii?, Uniwersytet Warszawski
 • Referat nr 4 Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Realizacja Strategii Globalnej UE w warunkach Brexitu, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 5 Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej po Brexicie, Uczelnia Łazarskiego/ISP PAN
 • Dyskusja

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:45 Panel 2. Deception or emancipation: the socioeconomic and political context of the Brexit referendum

 • Referat nr 1 Mgr Joshua Phillip Walcott, What happened north of the Watford Gap?, Uczelnia Łazarskiego/Uniwersytet Warszawski
 • Referat nr 2 Anastasiya Kolos, Brexit from the perspective of British society, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 3 Sofiia Shevchuk, European Security before and after Brexit – lost hope or second breath?, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 4 Marta Kołodziejczyk, Lies, damned lies and the media; misinformation as a driving force of the Brexit vote in the context of the post-truth trend in developed democracies, Uczelnia Łazarskiego
 • Dyskusja

12:20-13:45 Panel 3. Brexit w polityce poszczególnych państw

 • Referat nr 1 Mgr Mateusz Czasak, Stanowisko Francji wobec Brexitu, ISP PAN
 • Referat nr 2 Dr Adrian Chojan, Stanowisko Polski wobec Brexitu, Uczelnia Łazarskiego/ISP PAN
 • Referat nr 3 Dr Paweł Adam Makowski, Brexit w ocenie dyplomacji Stolicy Apostolskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyskusja

13:45-14:00 Przerwa kawowa

14:00-15:15 Panel 4. Przyszłość Unii Europejskiej i jej państw członkowskich po Brexicie

 • Referat nr 1 Piotr Maciej Żołądkowski, Commonwealth – Wspólnota Brytyjska jako alternatywa dla UE, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 2 Yelyzaveta Skomorokhova, The balance of power in the UE after Brexit, Uczelnia Łazarskiego
 • Referat nr 3 Dr Martin Dahl, Rola Niemiec w Unii Europejskiej po Brexicie, Uczelnia Łazarskiego
 • Dyskusja

15:15-15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer - Kierownik Katedry MSP
 • Yuliia Hrebennikova – Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Dyplomatów