Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty /

Jak zmieniła się Unia Europejska od 2004 roku? Podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Młodych Dyplomatów i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych podsumujemy 15 lat działań UE, wskażemy jej sukcesy i porażki, ale także perspektywy rozwoju. Zapraszamy 23 maja 2019 roku, godz. 10:00-15:00 (aula 130).

Pierwszego maja 2019 r. przypada piętnasta rocznica największego poszerzenia Unii Europejskiej. Wydarzenie to można zaliczyć do przełomowych momentów w procesie integracji europejskiej. Powstanie wspólnoty zrzeszającej 25 państw jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii kontynentu i świata, okoliczność ta stworzyła dla Unii perspektywę stania się jednym z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej.

Z drugiej jednak strony przyjęcie dziesięciu nowych członków stanowiło dla niej wyzwanie na wielu płaszczyznach, większa ilość członków utrudniła i tak niełatwy proces decyzyjny. Na opisywane problemy dodatkowo nałożyły się nasilone spory na tle tożsamościowym.

Jubileusz piętnastolecia poszerzenia Unii skłania do podsumowania tego okresu, wskazania sukcesów i porażek oraz przyczyn licznych kryzysów, z którymi się ona boryka. Piętnaście lat temu w poszerzających się Wspólnotach panował nastrój optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość. Dziś sytuacja jest dużo trudniejsza, tym ważniejsza wydaje się próba wskazania rozwiązań dla najważniejszych problemów i nakreślenia choćby ogólnych scenariuszy dla przyszłego rozwoju Unii.

Zapraszamy do aktywnego udziału w naszej konferencji.

W celu zgłoszenia prosimy wypełnić formularz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2019 r

 

Program konferencji:

9:45-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:20 Otwarcie konferencji

  • Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer – Kierownik Katedry MSP Uczelni Łazarskiego
  • Dr Martin Dahl – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego
  • Anna Lishchuk – Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

10:20-10:50 – Referat inaugurujący, prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Unia Europejska dziś i jej perspektywy.

Część I

 • 10:50-11:10 prof. zw. dr hab. Marian Guzek, Empiryczne i doktrynalne czynniki systemowych przekształceń Unii Europejskiej.
 • 11:10-11:30 dr Adrian Chojan, Ciągłość i zmiana w polityce europejskiej Polski w latach 2004-2019.
 • 11:30-11:50 mgr Artur Wróblewski, Deficyt demokracji w UE – prawda czy fikcja?
 • 11:50-12:00 Dyskusja nad referatami wygłoszonymi w części I

12:00-12:20 Przerwa kawowa

Część II

 • 12:20-12:40 Natalia Żal, Polityka zagraniczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej, ciągłość i zmiana.
 • 12:40-13:00 Mariusz Kowalczyk, Ekonomiczne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • 13:00-13:20  Śnieżana Radyk, Ewolucja potencjału gospodarczego i pozycji ekonomicznej Polski przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
 • 13:20-13:30 Dyskusja na referatami wygłoszonymi w części II

13:30-13:50 Przerwa kawowa

Część III

 • 13:50-14:20 mgr Mateusz Czasak, Ciągłość i zmiana w stosunkach niemiecko-francuskich po 2004 roku.
 • 14:20-14:40 Aleksandra Ryś, Kryzys migracyjny w Europie – przyczyny, przebieg, strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii.
 • 14:40-15:00 Jan  Cienkusz, Rozkład sił w Unii Europejskiej po 15 latach od największego poszerzenia. Czyje stanowisko liczy się najbardziej i czy układ ten nie został zachwiany?
 • 15:00-15:10 Dyskusja nad referatami wygłoszonymi w części III

15:10-15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji, prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Kierownik Katedry MSP, Anna Lishchuk, Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Dyplomatów