Publikacja: | Aktualności / Lekarski / Wydział Medyczny /

Uczelnia Łazarskiego w dniu 24 kwietnia 2019 roku podpisała w siedzibie Ministerstwa Zdrowia umowę na realizację projektu zatytułowanego „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” w ramach programu „POWER, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.

Na uroczystości podpisania umowy byli obecni Prezydent Uczelni Łazarskiego Pan Juliusz Madej i Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. Paweł Olszewski. 

Wiceministrowie zdrowia Zbigniew J. Król i Sławomir Gadomski podpisali w sumie tego dnia 15 umów o dofinansowanie na tworzenie nowych centrów symulacji medycznej oraz rozwój wybranych projektów profilaktycznych. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na realizację tych zadań 93 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa dla Uczelni Łazarskiego opiewa na kwotę 13 263 743 zł.

Centrum Symulacji Medycznych to kolejna inwestycja związana z utworzeniem dwa lata temu Wydziału Medycznego. Tym razem powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych – gdzie będzie możliwe odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Osoby uczące się wchodzą w rolę i mogą się sprawdzić w zaaranżowanej, ale realnej sytuacji. „Inwestycja we własne zaplecze do kształcenia przedklinicznego to element strategii rozwoju naszego Wydziału Medycznego – chcemy wyznaczać standardy niepublicznego kształcenia lekarzy. Dajemy studentom możliwość realizacji przedmiotów przedklinicznych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach” – mówi Prezydent Uczelni Juliusz Madej. Będzie to pierwsze w Polsce tego typu zaplecze na wydziale medycznym uczelni niepublicznej.

Więcej informacji na stronach:

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3641-93_mln_zl_z_funduszy_europejskich_na.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie/93-mln-zl-z-funduszy-europejskich-na-profilaktyke-i-centra-symulacji-medycznej