Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Nagrody /

Uczelnia Łazarskiego liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez Wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. Najważniejszym celem badania było sprawdzenie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.

Ocenie podlegały marki produktów i usług w wyodrębnionych 26 kategoriach. Respondentami byli reprezentanci sektora MŚP-1 226 osób dokonało wyboru zaufanej marki w przynajmniej jednej kategorii. Wszystkie pytania dotyczące marek były pytaniami otwartymi. Dało to równe szanse nominacji każdej marce, niezależnie od jej wielkości i zasięgu. Odpowiedzi respondentów w pełni bazowały na ich osobistej wiedzy i doświadczeniu.

W codziennej pracy wspieramy naszych studentów w rozwoju ich kariery opierając się na specjalistycznej wiedzy, profesjonalnych umiejętnościach oraz kompetencjach społecznych. Zawsze jednak podkreślamy, że kompetencje to nie tylko wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim postawy. Jako nowoczesna jednostka akademicka odcinamy się od przeciętności, stawiając wysoko poprzeczkę sobie i innym. W jaki sposób? Co sprawia, że ufamy sobie, zyskując zaufanie innych? Autentyczność. Rzetelność. Zaangażowanie. W swoim przekazie reklamowym nawiązujemy do hasła „Sukces w praktyce”, a to znaczy, że nie ustajemy w doskonaleniu swojej organizacji, naszych programów, sięgamy po najnowszą wiedzę, najlepsze praktyki oraz najlepszą kadrę akademicką, co materializuje się w skutecznej realizacji naszych celów, wśród których najważniejszym jest satysfakcja i rozwój naszych absolwentów. „Sukces w praktyce” to spoiwo, które łączy naszych wykładowców z naszymi studentami i partnerami. Razem podejmujemy działania, które kreują lepszą przyszłość- podkreślała Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, odbierając godło Marki Godnej Zaufania.